ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2006

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1, 2006
Lapis nr 2, 2006
Lapis nr 3, 2006
Lapis nr 4, 2006
Lapis nr 5, 2006
Lapis nr 6, 2006
Lapis nr 7-8, 2006
Lapis nr 11, 2006
Lapis nr 12, 2006


Lapis, årgång 31. Januari 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Mutnovskit, II/E.27-30 sulfosalt
Pb2AsS3(J,Cl,Br)ortorombisk

Vurroit, II/E.27-20 sulfosalt
Pb10Sn(Bi,As)11S27Cl3 pseudo-ortorombisk


Lapis, årgång 31. Februari 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Calciopetersit, VII/D.53-15 fosfat
CaCu6[(OH)6PO3(OH)|(PO4)2] • 3H2O hexagonal

Holfertit, IV/H.9-10 hydroxid
(U6+,Ca)2Ti4+(O,OH)8 • 3 H2O trigonal, pseudohexagonal.

Kingstonit, II/D.2-60 sulfid
(Rh,Ir,Pt)3S4  monoklin

Redgillit, VI/D.3-05 sulfat
Cu6[OH)10|SO4] • H2O    monoklin, pseudoortorombisk

Stavelotit-(La), VIII/C.17-40 silikat
/La,Nd,Ca)3Mn32+Cu2+(Mn3+,Fe3+,Mn4+)26[O5|Si2O7]6 trigonal


Lapis, årgång 31. Mars 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster

Clousonit, IV/C.9-65 hydroxid
(Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 trigonal

Ferriwinchit, VIII/F.9-105 amfibol
NaCa(Mg,Fe2+)4Fe3+[OH|Si4O11]2  monoklin

Ferrorosemaryit, VII/A.6-45 monoklin
Na<1Fe2+Fe3+Al[PO4]3 fosfat

Fluoropargasit, VIII/F.10-115 amfibol
NaCa2(Mg,Fe2+)4Al[(F,OH)|AlSi3O11]2 monoklin

Pautovit,  II/F.7-15 sulfid
CsFe2S3 ortorombisk

Rehniit,  II/D.25-05 sulfid
ReS2 triklin

Selenojalpait, ett  nytt svenskt mineral från Skrikerum!

Selenojalpait, II/B.6-15 selenid
CuAg3Se2 tetragonal

Zoltaiit, VIII/B.11-50 silikat
BaV123+(Ti,V4+)2[O19|(SiO4)2]  trigonal


Lapis, årgång 31. April 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster

Alpersit VI/C.6-05   sulfat
(Mg,Cu)[SO4] • 7 H2O  monoklin

Bykovait, VIII/C.14-15 silikat
(Ba,Na)2(Na,Ti)4(Ti,Nb)2[(OH,O)3|(OH,F)2|Si2O7]2 • 3 H2O monoklin

Catalanoit, VII/C.22-20fosfat
Na2[PO3(OH)] • 8 H2O ortorombisk

Challacolloit, III/D.8-45 halogenid
KPb2Cl5 monoklin

Farneseit, VIII/J.9-40 silikat
(Na,Ca,K)8[(SO4)2|Al6Si6O24] • H2O hexagonal

Kalungait, II/D.18-43 selenid
PdAsSe kubisk

Klinohydroxylapatit VII/B.39-35 fosfat
(Ca,Na)5[(OH,Cl)|(PO4SO4)3] monoklin, pseudo hexagonal

Oxykinoshitalit, VIII/H.12-25 silikat
(Ba,K)(Mg,Ti4+,Fe3+)3[(O,OH,F)2|(S,Al4O10] monoklin

Paratooit-(La), V/B.6-20 karbonat
Cu(La,Ca,Na,Nd,Pr,Sr)6[CO3]8    ortorombisk

Poppiit, VIII/C.24-57 silikat
Ca2(V3+,Fe3+,Mg)(V3+,Al)2[O,OH)3|SiO4|Si2O7] monoklin


Lapis, årgång 31. Maj 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster

Chukhrovit-(Nd), III/C.1-70 halogenid
Ca3(Nd,Y)[F|(AIF6)2|SO4] • 12 H2O kubisk

Kyrgyzstanit, VI/D.8-55 sulfat
(Zn, Ni)Al4[(OH)12|SO4] • 3 H2O    monoklin

Lafossait, III/A.4-20 klorid
Tl(CL,Br) kubisk

Naldrettit, II/A.5-107 antimonid
Pd2,Sb ortorombisk

Ungavait, II/A.5-130 antimonid
Pd4Sbtetragonal

Tsepinit-Sr, VIII/E.7-34 silikat
(Sr,Ba,K)1.5-2(Ti,Nb)4[OH,O)2|Si4O12] • 5-6 H2O monoklin

Waterhouseit, VII/B.15-48 fosfat
Mn72+[(OH)4|PO4]2 pseudoortorombisk


 Lapis, årgång 31. Juni 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster

Gabrielit, II/E.14-60 sulfosalt
Tl2AgCu2As3S7triklin, pseudohexagonal

Scheuchzerit, VIII/C.34-15 silikat
Na(Mn,Mg,Zn)9[OH)3|V5+Si9O28(OH) triklin


Lapis, årgång 31. Juli-Augusti 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster

Lemanskiit VII/D.25-24 arsenat
NaCaCu5[Cl|(AsO4)4 • 5H2O tetragonal

Pakhomovskyit, VII/C.13-42 fosfat
(Co,Mg)3[PO4]2 • 8 H2O monoklin

Wilhelmramsayit, II/C.4-70 sulfid
Cu3FeS3 • 22OH2 H2O ortorombisk


Lapis, årgång 31. Oktober 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster

Chivruaiit, VIII/F.22-18 silikat
(Ca,Na,K)3(Ti,Nb)5[O4|OH|(Si6O17)2] • 14 H2O ortorombisk

Gengenbachit, VII/C.21-05 fosfat
KFe33+[{PO2(OH)2}2|{PO3(OH)}4] • 6 H2O hexagonal

Iwashiroit-(Y), IV/D.24-05 oxid
Y(Ta,Nb)O4 monoklin

Piergorit-(C), VIII/F.36-50 kedjesilikat
Ca8Ce2(Al,Fe3+)[(Li,Be)<1|(OH,F)|B4Si3O18]2 monoklin

Fem nya företrädare tillhörande eudialytgruppen.

Georgbarsanovit |1|, VIII/E.25-52
Na12Ca6Mn,Sr,Ce)3Fe32+Zr3Nb[O3|Cl2|(Si3O9)2|(Si9O27)2 • SiO] • H2O trigonal

Golyshevit |2|, VIII/E.25-47
Na,Ca)10(Fe3+,Fe3+)2Zr3Nb[(OH)3|CO3|(Si3O9)2|(Si9O27)2 • SiO] • H2O trigonal

Mogovidit |3|, VIII/E.25-45
Na9Ca,Na)6Ca6(Fe3+,Fe3+)2Zr3[(OH,H2O)4|CO3(Si3O9)2|(Si9O27)2 • SiO] trigonal

Labyrinthit |4|, VIII/E.25-100 
(Na,Ca,Sr)35Ca12Fe3Zr6Ti[(O,OH,H2O)6||Cl3|(Si3O9)4|(Si9O27)2 • 3 SiO] trigonal

Rastsvetaevit |5|, VIII/E.25-90
K8N27Ca12Fe3Zr6[(O,OH,H2O)3|Cl|(Si3O9)2|(Si9O27)2 • 3 SiO]2 trigonal

Dessa mycket sällsynta alkali-zirkoniumsilikater är fem nya företrädare i eudialytgruppen. Samtliga har hittats på Kolahalvön.
Dessa nya företrädare i eudialytgruppen är genomlysbara, spröda, har mussligt brott och saknar fluorescens i UV-ljus, men löses lätt i syror.

Med namnen hedras:
Mineralogiprofessorn Georgij Pawlovitsch från Moskva (1907-1991) |1|,
Kristallografen Vladimir Mikhailovich Golyshev (1943-2000) |2|, och 
Kristallografen Ramiza K. Rastsvetaeva (1936) |5|; namnen syftar på berget Mogo-vid nära Kovdor-Micagruvan respektive på en ”labyrintisk” kristallstruktur av dubbelringar, vilkas enhetscell härbärgerar runt 800 katjoner och anjoner på över 100 kristallgitterplatser!


Lapis, årgång 31. November 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster

Johnsenit-(Ce) VIII/E.25-57 silikat
Na12Ca6(Ce,Sr,Ca,La)3(Mn,Fe2+)3Zr3W[(OH,Cl)2|CO3|(Si3O9)2|(Si9O27) • SiO] • ½ H2O  trigonal

Kapellasit, III/D.1-58 halogenid
Cu3Zn(OH)6 trigonal

Oftedalit, VIII/E.22-18 silikat
K(Sc,Ca,Mn2+)2(Be,Al)3[Si12O30] hexagonal

Pseudojohannit, VI/D.21-15 sulfat
Cu6,5[(UO2)8|(O8|(OH)5|(SO4)4] • 25 H2O triklin


Lapis, årgång 31. December 2006
Observera att texten finns nu i separat fönster

Avdoninit, III/D.2-20 halogenit
K2Cu5(OH)4Cl8 • H2O monoklin

Chistyakovait, VII/E.5-45 arsenat
Al[(UO2)2|(F,OH)|(AsO4)2] • 6½ H2O   monoklin

Jonassonit, II/D.15-40 sulfid
Au(Bi,Pb)5S4 monoklin

Manganiandrosit-(Ce) VIII/C.23-72 silikat
(Mn2+,Ca)(Ce,La)Mn2+(Mn3+,Fe3+)Al[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Vanadoandrosit-(Ce) VIII/C.23-75 silikat
(Mn2+,Ca)(Ce,La)Mn2+(V3+,Mg,Al)Al[(O,F)|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Phosphohedyphan / Fosfohedyfan VII/B.39-135 fosfat
Ca2(Pb,Ca)3[Cl|(PO4)3]  hexagonal

Qaqarssukit-(Ce), V/C.7-140 karbonat
(Ba,Ca,Sr)(Ce,La,Nd)[F|(CO3)2] trigonal

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021IMA 2022

©2001- GeoNord