ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2005

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1, 2005
Lapis nr 2, 2005
Lapis nr 3, 2005
Lapis nr 9, 2005
Lapis nr 10, 2005
Lapis nr 11, 2005
Lapis nr 12, 2005


Lapis, årgång 30. Januari 2005
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Lindbergit, IX/A.1-55 oxalat
Mn2+[C2O4] • 2 H2Omonoklin

Kokchetavit, VIII/J.6-15 silikat
K[AlSi3O8] hexagonal


Lapis, årgång 30. Februari 2005
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Cadmoindit II/D.1-95 sulfid
CdIn2S4 kubisk

Gjerdingenit-Mn VIII/E.7-80 silikat
(K,Na)2(Mn2+,Fe2+)(Nb,Ti)4[(O,OH)2|Si4O12]2 • 6 H2O monoklin

Grenmarit VIII/C.13-05 gruppsilikat
(Na,Ca)4(Mn,Na)(Zr,Mn)2(Zr,Ti)[(O,F)2|Si2O7]2 monoklin

Kaliumarfvedsonit VIII/F.8-157 amfibol
KNa2Fe42+Fe3+[OH|Si4O11]2+ monoklin

Maikainit II/C.10-50 sulfid
Cu10(Fe,Cu)3Mo(Ge,As)3S16 kubisk

Ovamboit II/C.10-55 sulfid
Cu10(Fe,Zn,Cu)3W(Ge,As)3S16 kubisk

Riomarinait, VI/B.15-20 sulfat
Bi[OH|SO4] • H2O monoklin

Rudenkoit, VIII/G.7-50 silikat
Sr3Al3[Cl2|(OH,O)8|(Si,Al)4O10] • H2O monoklin

Skaergaardit, I/A.14-100
PdCu kubisk


Lapis, årgång 30. Mars 2005
Observera att texten finns nu i separat fönster

Dellaventurait, VIII/F.8-120 amfibol
(Na,K)Na2LiMg(Mn3+,Fe3+)2Ti4+[O|Si4O11]2 monoklin

Eyselit, IV/F.17-50 hydroxid
Fe3+Ge34+O7(OH) ortorombisk

Hapkeit, I/A.12-35 grundämne
Fe2Si kubisk

Jaguéit, II/A.6-25 selenid

Putzit, II/B.8-05 sulfid
(Cu,Ag)8GeS6 kubisk


Lapis, årgång 30. September 2005
Observera att texten finns nu i separat fönster

Dissakisit-(La)  VIII/C.23-59 silikat
Ca(La,Ce,Th)(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+,Cr)2[O|OH|SiO4|Si2O7]  monoklin

Plumboagardit  VII/D.53-85  arsenat
(Pb,Ca,La)Cu6[(OH)6|(AsO4)3] · 3 H2O  hexagonal

Västmanlandit-(Ce) VIII/C.23-86 silikat
Ca(Ce,La,Nd)(Mg,Fe3+,F2+)2Al2[(F,O)|(OH)2|(SiO4)3|Si2O7]  monoklin

Zincolibetenit  VII/B.6-15fosfat
CuZn[OH|PO4]  ortorombisk
  


Lapis, årgång 30. Iktober 2005
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ett nytt svenskt mineral!

Holtstamit, VIII/A.8-158
Ca3(Al,Mn3+)2[(SiO4)2(OH)4] tetragonal

Bobtraillit, VIII/E.1-50silikat
(Na, Ca)13Sr11(Zr; Y, Nb)14[{BSi2O7(OH)2}6|(Si3O9)10] • 12 H2O trigonal

Elsmoreit, IV/E.2-05 oxid
WO3 • ½ H2O kubisk

Kudriavit, II/E.30-45 sulfosalt
(Cd,Pb)Bi2S4  monoklin

Manganilvait, VIII/C.10-30 silikat
Ca2(Mn2+,Fe2+)Fe2+Fe3+[O|OH|Si2O7] monoklin

Makarochkinit, VIII/F.14-33 silikat
(Ca,Na)(Fe2+,Mg)4Fe3+Ti[O2|Be(Si,Al)5O18] triklin

Mazzettiit, II/B.10-05 tellurid
Ag3HgPbSbTe5 ortorombisk

Mazzit-Na, VIII/J.26-85 zeolit
Na4[Al4Si14O36] • 15 H2O hexagonal

Milotait, selenid
PdSbSe kubisk

Niksergievit, VIII/H.24-05 silikat
(Ba,Ca)2Al3[(OH)6|CO3|(Si,Al)4O10] • 0,2 H2O monoklin

Vanadiokarpolit, VIII/F.3-32 ortorombisk
Mn22+V23+Al2[(OH)4|Si2O6]2 silikat

Yazganit, VII/A.7-25 arsenat
Na(Mg,Mn)Fe23+[AsO4]3 • H2O monoklin


 Lapis, årgång 30. November 2005
Observera att texten finns nu i separat fönster

Rouxelit, II/E.33-25 sulfosalt
Pb11CuHg0,5Sb14S32(O,S) monoklin

Terlinguacreekit, III/D.6-14 halogenid
Hg32+[O2|Cl2] ortorombisk


Lapis, årgång 30. December 2005
Observera att texten finns nu i separat fönster

Allochalkoselit, IV/K.5-80 selenit
Cu1+Cu52+Pb[O|Cl|SeO3]2 monoklin

Birait-(Ce) VIII/C.9-70 gruppsilikat
(Mg,Fe2+)(Ce,La,Nd)2[CO3|Si2O7] monoklin

Juangodoyit V/B.5-05 karbonat
Na2,Cu2+[CO3]2 monoklin

Tokyoit VII/B.24-22 vanadat
Ba2Mn3+[OH|(VO4)2] monoklin

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord