ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2004

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord


Lapis, årgång 29. Januari 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Calderonit, VII/B.24-28 vanadat
Pb2Fe3+[OH|(VO4)4] monoklin

Fluoronyböit, VIII/F.8-56 alkaliamfibol
Na(Na,Ca)2(Mg,Fe2+)3(Al,Mg,Fe3+)2[(F,OH)|Al0.5Si3.5O11]2 monoklin

Kochit, VIII/C.12-55 silikat
(Na,Ca)3Ca2(Mn,Ca)ZrTi[F,O)2|SiO] triklin

Paravinogradovit, VIII/F.3-80 silikat
Na1-2(Ti4+,Fe3+)4[(OH)4|AlSi3O10|(Si2O6)2] · H2O triklin

Protoantofyllit, VIII/F.12-140 silikat
(Mn,Fe2+)2Mg5[OH|Si4O11]2 · H2O ortorombisk

Telyushenkoit, VIII/J.10-20 silikat
(Cs,Na,K)Na6[F2|Be2Al3Si15O39] trigonal

Vitimit, V/K.8-20 borat
Ca6[(OH)14|SO4|B14O19] · 5 H2O monoklin


Lapis, årgång 29. Februari 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Carbokentbrooksit, VIII/E.25-32 nio-ringsilikat
Na11-12(Na,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb[(OH)3|CO3|Si3O27)2 ·SiO] · H2O. trigonal. (3m)

Zirsilit-/Ce), VIII/E.25-56 nio-ringsilikat
Na11-12Ca6(Ce,Na)3Mn3Zr3Nb[(OH)3|CO3|(Si3O9)2|(Si9O27)2 · SiO] · HO. trigonal. (3m).

Diversilit-(Ce) VIII/E.5-30 silikat
Na2(Ba,K)6Fe2+Ce2Ti3[SiO3(OH)|Si3O9]3· 9(OH,H2O), trigonal

Marinellit, VIII/J.9-62 silikat
(Na,K,Ca)48[Cl2|SO4)8|(Al6Si6O24)6] 3 H2O hexagonal

Pertsevit, V/G.3-05 borat
Mg2[F,OH)0,5-1|(BO3,SiO4)] ortorombisk (mm 2)

Vasilyievit, III/D.6-45 halogenid
[Hg2]2+O6J3Br2Cl(CO3). triklin


Lapis, årgång 29. Mars 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Almarudit, VIII/E.22-22 silikat
(K,Na)(Mn2+,Fe2+,Mg)2Be,Al)3[Si12O30] hexagonal (6mmm)

Rondorfit, VIII/B.5-05silikat
Ca8Mg[Cl2|(SiO4)4] kubisk (m3)

Fluorvesuvian, VIII/C.26-05 sorosilikat (gruppsilikat)
Ca19 (Al,Mg,Fe2+)13 [(F,OH,O)10|SiO4)10|(Si2O7)4] tetragonal (4mmm)

Ikranit, VIII/E.25-14 cyklosilikat (ringsilikat)
(Na, H3O) 15 (Ca,Mn)6Fe23+Zr3-4[Cl]{Si3O6(O,OH)3}2|(Si9O27)2 · 0-1 SiO] · 2-3 H2O trigonal (3m)

Raslakit, VIII/E.25-16 cyklosilikat (ringsilikat, komplexa 9-ringar)
Na15Ca3Fe3(Na,Zr)3Zr3Nb<0,5[(Cl,OH)|(Si3O9)2|(Si9O27)2 · SiO] · 3 (OH,H2O) trigonal (3)

Schlemait, II/B.9-50 selenid
(Cu,Ag)6(Pb,Bi)Se4 monoklin (2/m)

Shirozulit, VIII/H.11-102 skiktsilikat
K(Mn2+,Mg)3[OH)2|AlSi3O10] monoklin (2/m)

Spriggit, IV/H.7-45 hydroxid
Pb3[(UO2)6|O8|(OH)2] · 3 H2O monoklin (2/m)


Lapis, årgång 29. Maj 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Alumino-magnesiohulsit, V/G.3-25 borat
(Mg,Fe2+)2(Al,Mg,Sn)2[O2|BO3] monoklin

Ansermetit, IV/G.7-48 oxid
Mn2+[V25+O6] • 4 H2O monoklin

Gramaccioliit-(Y), IV/C.9-62oxid
(Pb,Sr)(Y,Mn)(Ti,Fe3+)18Fe23+O38 trigonal, pseudohexagonal

Kapustinit, VIII/E.16-23 silikat
Na5(Na,Mn2+)<1Zr[Si6O16(OH)2] monoklin.

Kuannersuit-(Ce), VII/B.39-117 fosfat
NaBa3(Ce,Nd,La)[F,Cl)|(PO4)3] trigonal

Magnesiosadanagait, VIII/F.10-170 amfibol
NaCa2Mg3(Al,Fe2+,Ti)2[OH|(Al,Si)2Si2O11]2 monoklin

Niigatait, VIII/C.23-43 silikat
SrCa(Al, Fe3+)3[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Taseqit, VIII/E.25-58 silikat
Na12Sr3Ca6Fe3Zr3Zr3Nb[Cl2|(Si3O9)2|(Si9O27)2 • SiO] • 3 (O,OH,H2O) trigonal


Lapis, årgång 29. Juni 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Coutinhoit, VIII/H.37-15 silikat
(Th,Ba)0,5[(UO2)2|Si5O13] • 1-3H2O ortorombisk

Jacquesdietrichit, V/G.5-25 borat
Cu2[(OH)3|BO(OH)2] ortorombisk

Kalium-karpholit, VIII/F.3-35 silikat
K0,5-1(Li , Mn2+)2Al4 [(OH,F)4|Si2O2] ortorombisk

Kozoit-(La), V/C.7-62 karbonat
(La,Ca,Nd)[OH|CO3] ortorombisk

Trattnerit, VIII/F.22-25 silikat
(Mg,Fe2+)3Fe23+[Si12O30] hexagonal

Watatsumiit, VIII/F.37-30silikat
KNa2LiMn22+V24+[O|Si4O11]2 monoklin


 Lapis, årgång 29. Juli 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Aurivilliusit III/D.6-11 halogenid
Hg21+Hg22+[O2|J2] monoklin

Bario-olgit VII/A.12-70 fosfat
Na(Ba,Sr,Na)3[(PO4)2)] trigonal

Larisait IV/K.11-26 selenit
(H3O)(Na,K)[(UO2|(SeO3)2] • 4 H2O monoklin

Leogangit, VII/D.20-35 arsenat
Cu10[(OH)6|SO4|(AsO4)4] • 8 H2O monoklin

Manganokukisvumit, VIII/F.3-58 silikat
Na6Mn2+Ti4[O|Si2O6]4 • 4 H2O ortorombisk

Petewilliamsit, VIII/A.20-05 arsenat
(Ni,Co)2[As2O7] monoklin


 Lapis, årgång 29. September 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ankinovichit, IV/G.7-15 vanadat
(Ni,Zn)Al4[(OH)12|V25+O6] • 2 H2Omonoklin

Filatovit, VIII/J.7-110 silikat
K[(Al,Zn)2(As5+,Si)2O8] monoklin

Haineaultit VIII/F.22-15 silikat
(Na,Ca)5Ca(Ti,Nb)5[(OH,F)4|Si6O17]2 • 5 H2O ortorombisk

Lepkhenelmit-Zn, VIII/E.7-220 silikat
(Ba,K)2Zn(Ti,Nb)4[(O,OH)2|Si4O12]2 • 7 H2O monoklin

Nabalamprofyllit, VIII/C.13-15 silikat
Na3(Ba,Na)2Ti3[O|OH,F)|Si4O7]2 monoklin

Parvowinchit, VIII/F.9-85 silikat
Na(Na,Mn2+)2Mg4Fe3+[(OH,F)|Si4O11]2 monoklin.

Tarkianit II/D.14-20 sulfid
(Cu,Fe)(Re,Mo)4S8 kubisk

Zincospiroffit IV/K.13-05 tellurit
Zn2[Te3O8] monoklin


Lapis, årgång 29. December 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ett nytt, svenskt mineral som fått satt namn efter professor Ulf Hålenius, chef för mineralogiska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Haleniusit-(La) III/A.8-25 fluorid
(La,Ce)OF kubisk

Herbertsmithit, III/D.1-75halogen
Cu3Zn(OH)6Cl2 trigonal

Jarandolit, V/J.3-05borat
Ca[B3O4(OH)3] monoklin

Museumit, II/D.15-15 sulfid
AuTe2Pb5SbS12 monoklin

Nevadait, VII/D.7-70 fosfat
(Cu2+,Al,V3+)2-3Al4[OH|F4|(PO4)4] • 11H2O ortorombisk

Pellouxit, II/E.20-25 sulfosalt
(Cu,Ag)2Pb21Sb23S55OCl monoklin

Phosphowalpurgin, VII/E.10-12 fosfat
Bi4[UO2|O4|(PO4,AsO4)2] • 2 H2O triklin

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021IMA 2022

©2001- GeoNord