ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2003

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord


Lapis, årgång 28. Januari 2003
Observera att all text finns nu i separat fönster.

Hubeit, VIII/C.35-15 triklin
Ca2Mn2+[OH|Si4O12] · 2 H2O silikat

Burnsit, IV/K.5-70 selenit
KcdCu72+[O2|Cl9|(SeO3)2] hexagonal

Karupmöllerit-Ca, VIII/E.7-90 silikat
(NaCaK)2Ca(NbTi)4[(OOH)2|Si4O12] · 7 H2O monoklin

Matsubarait, VIII/C.17-05 silikat
Sr4Ti5[O4|Si2O7]2 monoklin


Lapis, årgång 28. Februari 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Londonit V/L.2-30 borat
(CsK)Al4B4[O4|B11BeO24] kubisk

Cerit-(La) VIII/B.19-50 silikat
(La,Ce,Ca)9(Fe,Ca,Mg)[OH)3|{SiO3OH)}4)4] trigonal, pseudohexagon.


Lapis, årgång 28. Mars 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ferriallanit-(Ce) VIII/C.23-85 silikat
Ca(Ce,La,Nd,Ca)Fe2(Fe3+,Al,Ti4+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Gatelit-(Ce) VIII/C.23-87 silikat
Ca(Ce,Nd,La,Pr)3(Mg,Fe2+,Al)(Al,Mg)3[(O,F)|(OH,O)2|(SiO4)3|Si2O7] monoklin

Gjerdingenit-Fe VIII/E.7-70 silikat
K2(Fe2+,Mn2+)Nb,Ti)4[(O,OH)2|Si4O12]2 · 7-8 H2O. Monoklin - pseudoortorombisk

Keilit II/C.15-05 sulfid
(Fe,Mg)S kubisk

Monazit-(Sm) VII/A.15-35 fosfat
M,Gd,Ce,Th)[PO4] monoklin


Lapis, årgång 28. April 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ett nytt svenskt mineral upptäckt i Sverige.
Stuffen kommer från den ceriumrika Bastnäsfyndigheten nära Riddarhyttan i Bergslagen.

Koboltkieserit, VI/C.1-35 sulfat
Co[SO4] · H2O monoklin (2/m)

Allabogdanit, I/A.11-15 järnfosfit
(Fe,Ni)2P, ortorombisk

Cavoit, IV/G.9-20 oxid
Ca[V34+O7] ortorombisk

Santabarbarait, VIII/D.48-15 fosfat
Fe23+[(OH)3|(PO4)2O] · 5 H2O amorf

Tillmannsit, VII/A.11-05 vanadat
(Ag3Hg)3+[(VO4,AsO4)] tetragonal

Walkerit, V/K.9-25 borat
Ca16(Mg,Li)<2[Cl1,5|B13O17(OH)14]4 · 28 H2O ortorombisk


Lapis, årgång 28. Maj 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Cejkait, V/F.2-05 karbonat
Na4[(UO)2|(CO3)3] triklin

Magnesiostaurolit, VIII/B.3-03 ösilikat
(Mg,Li,Fe2+)1,5-2Al9[O6|(OH)2|(SiO4)4] monoklin

Zincostaurolit, VIII/B.3-05 ösilikat
(Zn,Li,Fe,Mg)<2Al9[O6|(OH)2|(SiO4)4] monoklin

Marecottit, VI/D.20-80 sulfat
Mg3[(UO2)4|O3|OH|(SO4)2 · 28 H2O triklin

Nikischerit, VI/D.14-22 sulfat
NaFe62+Al3[(OH)18|(SO4)2] · 12 H2O trigonal

Sphaerobertrandit, VIII/B.1-25 ösilikat
Be3[(OH)2|SiO4] monoklin


 Lapis, årgång 28. Juli-Augusti 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Alsakharovit-Zn, VIII/E.7-210 silikat
(K,Ba)(Na,Ca)StZn(Ti,Nb)4[(O,OH)2|Si4O12]2 · 7 H2O monoklin

Eveslogit, VIII/F.35-60 silikat
(K,Na)11(Ca,Sr,Ba)13(Mn,Fe)(Ti,Nb)5[O12|(F,OH,Cl)7|(OH)6|(Si12O30)2] monoklin.

Ferrokentbrooksit, VIII/E.23-14 ringsilikat
Na15Ca6(Fe3+,Mn)3Nb[O|Cl,F,OH|Si3O9|Si9O27]2 · (OH,H2O) trigonal

Ferrosaponit, VIII/H.20-27 skiktsilikat
Ca0,3(Fe2+,Mg,Fe3+)3[(OH)2|(Si;aL)Si3O10] · 4 H2O monoklin

Manganlotharmeyerit, VII/C.31-30 arsenat
Ca(Mn3+,Mg)<2[AsO4]2 · 2(OH,H2O) monoklin

Sailaufit, VII/D.30-45 arsenat
NaCaMn33+[O2|CO3|(AsO4)2] · 3 H2O monoklin


 Lapis, årgång 28. September 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Artsmitit, VII/B.31–20 fosfat
Hg4Al[(OH)1-1.5|(PO4)1.7-2] monoklin

Borocookeit, VIII/H.23-95 silikat
Li1-1.5Al4-3.5[(OH,F)8|(B,Al)Si3O10] monoklin

Klorbartonit, II/F.7-30 sulfid
K6F24S26(Cl,S) tetragonal

Glagolevit, VIII/H.15-20 silikat
NaMg6[(OH,O)8|AlSi3O10] · H2O triklin

Goldquarryit, VII/D.25-33 fosfat
Cd2CuAl3[F2|(PO4)2] · 12 H2O triklin

Graulichit-(Ce), VII/B.36-140 arsenat
(Ce,Ba)(Fe3+,Al)3[(OH,H2O)6|(AsO4)2] trigonal

Kaliumleakeit, VIII/F.8-112 amfibol
(K,Na)Na2Li(Mg,Fe3+,Mn,V)4[(OH)2|(Si4O11)2] monoklin

Klinobarylit, VIII/C.2-85 silikat
BaBe2[Si2O7] monoklin

Mangan, gedigen I/A.7-05 element
Mn kubiskt


Lapis, årgång 28. Oktober 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Magnesiotantalit, IV/D.18-35 oxid
(Mg, Fe2+)(Ta, Nb)2O6 ortorombisk

Ett nytt svenskt mineral från Bastnäs!

Percleveit-(Ce), VIII/C.1-45 gruppsilikat
(Ce, La, Nd)2[Si2O7] tetragonal

Shirokshinit, VIII/H.11-35 glimmer
KNaMg2[F2|Si4O10] monoklin

Surkhobit, VIII/C.14-35 gruppsilikat
(K,Ba,Na)4(Ti,Nb)4[(OH,O)2|Si4O12]2 · 6 H2O monoklin
Nya IMA undersökningar visade 2006 att detta alkali-titansilikat är identiskt med Jinshajiangit.

Tsepinit-K, VIII/E.7-32
(K,Ba,Na)4(Ti,Nb)4[(OH,O)2|Si4O12]2 · 6 H2O monoklin

Tsepinit-Ca, VIII/E.7-33
(Ca,K,Na)4(Ti,Nb,)4[(OH,O)2|Si4O12]2 · 8 H2O monoklin

Paratsepinit-Ba, VIII/E.7-34 silikat
(Ba,Na,K)3-4(Ti,Nb)4[OH,O)2|Si4O12]2


Lapis, årgång 28. December 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Anorthominasragrit, VI/D.5-15 sulfat
V4+[O|SO4] · 5 H2O triklin

Bobjonesit, VI/D.5-02 sulfat
V4+[O|SO4] · 3 H2O monoklin

Tsumgallit, IV/F.6-25 hydroxid
GaO(OH) ortorombisk

Hillit, VII/C.17-15 fosfat
Ca2(Zn,Mg)[(PO4)2 · 2 H2O triklin

Kukharenkoit-(La), V/C.7-154 karbonat
Ba2(La,Ce, Th)[F|(CO3)3] monoklin

Neskevaarait-Fe, VIII/E.7-205 silikat
K3Na2Fe2+(Ti,Nb)4[(O,OH)2|Si4O12]2 · 5-6 H2O monoklin 

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021IMA 2022

©2001- GeoNord