GLIMMERGRUPPEN: DEN NYA NOMENKLATUREN


Nya så väl som gamla IMA godkända mineral revideras ständigt. Med förbättrade mätinstrument och analysmetoder får man fram att tidigare analyser och kemiska formler inte varit helt korrekta. Översatts av Emil Gregori med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis. Korrekturläst: Kerstin Åstrand
(Uppdaterades december 1999).


Glimmergruppen: ny nomenklatur

I.M.A. (International Mineralogical Association) har under 1998 reviderat amfibol - och zeolitgruppen. Nu har man föreslagit en ny nomenklatur även för glimmergruppen. Därmed försvinner tyvärr även gamla kända namn, bl.a. biotit, lepidolit och zinnwaldit.

Aluminoseladonit, ny, ersätter leukofyllit. Originalfyndplats är Wiesmath och Frohsdorf i Österrike. Förekommer som småfjällig, pärlvit till grönaktig glimmer i kvartsfyllit.

Aspidolith, ny, ersätter natriumflogopit. Originalfyndplats är Zillertal, Tirol. Förekommer som små, olivgröna till brunaktigt gula, tavliga, rombiska prismor i småfjällig klorit.

Chernykhit erhåller ny formel: Ba(V3+,Al)2[ (OH)2| Al2Si2O10]

Eastonit, ny, KMg2Al[ (OH)2Al2Si2O10] Kommer från Easton, Pennsylvania.

Ferri-annit: ny beteckning är tetra-ferri-annit.

Ferri-flogopit: ny beteckning är tetra-ferriflogopit.

Montdorit, ny, KMn0,52+Fe1,52+Mg0,5[ F2| Si4O10] . Kommer från Mont Dore nära Las Bourboule/Frankrike.

Taeniolith, nytt skrivsätt: tainiolit, ( efter originalskrivsätt av Flink 1899).

Trilitionit, ny, KLi1,5Al1,5[ F2| Al3SiO10] . Först av Foster (1960) bildat namn för litium-muskovit d.v.s. lepidolit från Varuträsk.

Wonesit erhåller ny formel: (NaK)0,5(Mg,Fe2+)2,5Al0,5[ (OH,F)2| Al3SiO10]

Här följer den nya Lapis-förteckningen vari glimrarna i muskovit/biotit-räcke anordnas efter stigande jonradie (Li->Na->K->NH4->Cs[1+]-->Mg->Zn->Fe->

Mn[2+]-->Al->Cr->Fe->Mn->V[3+], vid tilltagande Al/Fe3+-ersättning på Si-tedraederplatser.

VIII/H.10 seladonit/muskovit-räcka (pengite)
H.10-10 aluminoseladonit
H.10-20 ferro-aluminoseladonit
H.10-30 seladonit
H.10-40 ferroseladonit
H.10-50 paragonit
H.10-60 boromuskovit
H.10-70 muskovit
H.10-80 kromfyllit
H.10-90 roscoelit
H.10-100 tobelit
H.10-110 nanpingit
VIII/H.11 litionit/biotit-räcka
H.11-10 polylitionit
H.11-20 tainiolit
H.11-30 norrishit
H.11-40 montdorit
H.11-50 trilitionit
H.11-60 masutomilit
H.11-70 aspidolit
H.11-80 flogopit
H.11-90 tetra-ferriflogopit
H.11-100 hendricksit
H.11-110 annit
H.11-120 tetra-ferri-annit
H.11-130 ephesit
H.11-140 preiswerkit
H.11-150 eastonit
H.11-160 siderofyllit
VIII/H.12 sprödglimmer (margarit-räcka)
H.12-10 anandit
H.12-20 biyit
H.12-30 kinoshitalit
H.12-40 margarit
H.12-50 chernykhit
H.12-60 clintonit
VIII/H.13 alkali-deficit-glimmer (bihang)
H.13-10 wonesit
H.13-20 bramalit (-räcka)
H.13-30 illit (-räcka)
H.13-40 glaukonit (-räcka)

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord